V tejto sekcii nájdete informácie o aktivitách, ktoré sme realizovali za posledné obdobie.

Akcie boli zamerané na prieskum pracovného trhu a pomoc kandidátom sa na tomto trhu orientovať. V budúcnosti plánujeme tieto aktivity ďalej rozvíjať, takže tu nájdete pozvánky aj na plánované akcie.

Budeme sa zameriavať hlavne na pomoc kandidátom nájsť si vhodné pracovné príležitosti a pomôcť im uspieť na pracovných pohovoroch.

Časová os našich aktivít

BEZPLATNÝ WORKSHOP pre študentov / absolventov TUKE 2 - 19.11.2013

Pokračujeme v organizácií bezplatných workshopov pre študentov/absolventov pod vedením nášho certifikovaného kouča. Rozvoj osobnosti, príprava na pohovor a sebaprezentácia boli hlavné body, ktoré boli účastníkom workshopu priblížené. V realizácii týchto workshopov budeme naďalej pokračovať. 

BEZPLATNÝ WORKSHOP pre študentov/absolventov TUKE - 22.5.2013

Zúčastni sa bezplatného workshopu, ktorý bude viesť certifikovaný kouč a zistíš svoj Osobnostný profil a pripravíš sa na pracovný pohovor čím si zvýšiš svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Workshop “Slepačia polievka pre personalistu II” – Talent manažment – systém, nástroje, skúsenosti

V spolupráci so ZRRĽZ sme na jeseň 2012, 25.10.2012, pripravili v Košiciach ďalšiu časť odborného podujatia – Workshop – “Slepačia polievka pre personalistu II”. Workshop bol tentokrát venovaný významnej téme na poli ľudských zdrojov – Talent manažmentu. Pomocou interaktívnych prednášok došlo opäť ku spojeniu nástrojov z koučingu a ich využitia v dennodennej práci s ľudskými zdrojmi. Jedným z prezentujúcich lektorov bol aj medzinárodny kouč a lektor koučovania, Zerrin Baser.

Poobedná časť Workshopu bola venovaná prezentácii osobných skúseností s témou talent manažment pozvaných TOP manažérov a následnej panelovej diskusii.

Workshop bol určený pre manažérov ľudských zdrojov, riaditeľov a vedúcich personálnych oddelení. Bol zorganizovaný zdarma pre pozvaných hostí.

Pracovný veľtrh NDK

Dňa 21.3.2013 sme sa zúčastnili pracovného veľtrhu pod skratkou  NDK, ktorú organizovala medzinárodná študentmi riadená organizácia AIESEC. Na vysteve sme sa prezentovali prostredníctvom stánku ako aj aktívnou účasťou na sprievodnom programe v oblasti koučingu.

Jedinečnosť veľtrhu spočíva najmä v koncentrácii pracovných ponúk od TOP firiem na slovenskom trhu z rôznych oblastí. Národné Dni Kariéry sú najväčším veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl.