LEKTOR / ŠKOLITEĽ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV, VIAZAČOV BREMIEN

Job offer detail

Typ práce:

EKONOMIKA, FINANCIE A HR - VZDELÁVANIE - Lektor / Školiteľ
LOGISTIKA, OBCHOD A SLUŽBY - DOPRAVA - Vodič VZV

Náplň práce:

hľadáme školiteľa:

- absolvovaný akreditovaný kurz lektora alebo pedagogické minimum (absencia osvedčenia nie je prekážkou pre uzatvorenie pracovného pomeru, možnosť doplnenia interne priamo u zamestnávateľa).
- osobu s príslušným dokladom o odbornej spôsobilosti na činnosť, ktorú bude školiť a s odbornou praxou v tejto činnosti najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch
- revízneho technika vyhradených technických zariadení s príslušným rozsahom osvedčenia a s odbornou praxou revízneho technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch.

Výkon práce v rámci SR - Západné SK

Požadujeme:

Požadovaná odborná spôsobilosť:

Revízny technik
- vyhradených technických zariadení zdvíhacích v zmysle Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v rozsahu: Aa), Ab), Ac), Ad), Ae), Ak), Ba), Bc), Bd), Be), Bf), Bg) + požadovaná dĺžka preukázateľnej odbornej praxe

Obsluha motorových vozíkov
- v zmysle STN 26 8805:12-2018: Motorové vozíky v rozsahu: I. triedy, II. triedy / skupiny A, B, C, D, E, W1, W2, G + požadovaná dĺžka preukázateľnej odbornej praxe

Viazač bremien
- platný preukaz viazača bremien + požadovaná dĺžka preukázateľnej odbornej praxe

Iné predpoklady:
Vodičský preukaz sk. B

Benefity:

Pohyblivá zložka mzdy: 170,- Euro (priznávaná každý mesiac okrem skúšobnej doby)

Cestovné náhrady: od 50-250,- Euro mesačne v závislosti od počtu pracovných ciestň

Iné výhody:
služobný automobil (aj na súkromné účely)
služobný mobil,
notebook

Lokalita:

západné Slovensko

Plat:

900 - 1200 brutto + príplatky ( mzda je orientačná a závisí, od skúseností kandidáta!

Typ pracovného pomeru:

TPP

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

Popis spoločnosti:

slovenská spoločnosť, ktorá sa zoberá poskytovaním komplexných služieb a vývojom softvérových aplikácií

421911956357
Marianna Poľanská

Respond to the offer