Stavbyvedúci (Výstavba ciest a diaľníc)

Job offer detail

Typ práce:

AUTOMOTIVE A INÝ PRIEMYSEL - STAVEBNÍCTVO - Stavbyvedúci

Náplň práce:

- riadenie realizácie prác na zverenej stavbe a zaistenie organizácie staveniska
- dodržiavanie harmonogramu výstavby a kontrolu nákladov na zverenej stavbe
- kontrola kvality a množstva vykonaných prác podľa platných technologických postupov
- kontrola a koordinovanie prác subdodávok, dodávok materiálov a služieb
- dodržiavanie BOZP, PO
- komunikácia s klientmi, aktívne vyjednávanie podmienok spolupráce
- vedenie stavebného denníka a príslušnej dokumentácie, aktívna spolupráca s oddelením prípravy stavieb
- prípravu podkladov a dokumentácie k fakturácii a odovzdávaniu diela
- účasť na kontrolných dňoch a reporting vedeniu spoločnosti
- evidencia odpadov a report oddeleniu prípravy stavieb

Požadujeme:

- schopnosť čítania projektovej dokumentácie a znalosť technologických procesov a postupov
- znalosť bezpečnostných predpisov a predpisov o odpadovom hospodárstve
- dobré argumentačné, vyjednávacie a komunikačné schopnosti
- schopnosť pracovať v tíme a dobré organizačné schopnosti

Benefity:

- benefitný program spoločnosti
- možnosť kariérneho rastu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie

Lokalita:

Prešovský kraj, Košický kraj

Plat:

od 1500 brutto

Typ pracovného pomeru:

TPP

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

Popis spoločnosti:

spoločnosť zameraná na výstavbu inžinierskych stavieb

421948099192
Lenka Palenčarová

Respond to the offer