Peter Stefányi

Majiteľ, konateľ

Garant pre koučing a rozvojové programy

Zuzana Vašková

Riaditeľ, konateľ

Executive search, starostlivosť o kľúčových klientov, rozbeh nových projektov

Jana Ferencová

Projektový špecialista - oblasť Západného Slovenska

Executive search, starostlivosť o klientov

Lenka Palenčarová

Tímlíder oddelenia pre nábor a výber zamestnancov

Zameranie na inžinierske a manažérske pozície, špecialista pre Assessment a Development centrá

Zuzana Grus

Tímlíder pre mzdy, personalistiku a ekonomiku

Špecialista pre mzdy a odmeňovanie

Veronika Mičuchová

Personálny administrátor

Pracovno-právna agenda, koordinácia lízingových projektov

Lucia Semanová

Researcher

Research a nábor

Martin Gall

Administratívny špecialista ľudských zdrojov

Špecialista pre kontakt so štátnymi inštitúciami, ekonomická a pracovno-právna agenda

Lucia Paľuvová

Konzultant Permanent placement

Špecialista pre stredne technické a inžinierske pozície

Erika Nógrádiová

Konzultant pre personálny lízing, koordinátor

Špecialista pre maďarsky trh, koordinátor pre dočasne pridelených zamestnancov, koordinácia náborových aktivít

Marianna Poľanská

Asistent pre personálny lízing, researcher

Research a nábor špecializovaných pozícii v zahraničí

Anna Dancáková Kouková

Junior konzultant

Špecialista pre ukrajinský trh, koordinátor pre dočasne pridelených zamestnancov, koordinácia náborových aktivít

Alexandra Fedáková

Administratívny asistent

Janette Škovranová

Administratívny asistent

Evelína Grešová

Researcher, administratívny asistent

Viktoriia Tovkan

Konzultant pre ukrajinský trh

Konzultant pre ukrajinský trh, koordinácia náborových aktivít

Eleonora Chernikova Ďurišinová

Konzultant pre ukrajinský trh

Špecialista pre ukrajinský trh, koordinácia náborových aktivít

Jana Auer

fulltime materská dovolenka