Lenka Palenčarová

Senior projektový koordinátor

Zameranie na inžinierske a manažérske pozície, špecialista pre Assessment a Development centrá

Jana Auer

Key Account Manager

Vlasta Ďurašková

Projektový koordinátor

Jana Ferencová

Materská dovolenka

Lucia Vajdová

Senior Talent Acquisition Specialist, momentálne materská dovolenka

Špecialista pre stredne technické a inžinierske pozície

Marianna Poľanská

Projektový koordinátor

Janette Škovranová

Projektový koordinátor

Peter Stefányi

Externý Konzultant - Garant pre koučing a rozvojové programy