GETRAG Ford Transmissions (automobilový priemysel)

Spolupráca s našim dlhodobým klientom počnúc „green field“ etapou v Kechneci
Realizácia výberových konaní s nástupom viac 375 zamestnancov
Uskutočnených 120 assessment centier pre viac ako 600 účastníkov

Magneti Marelli Electronics and Magneti Marelli Powertrain (automotive industry)

Pre spoločnosť Magneti Marelli (v súčasnej dobe dva výrobné závody) poskytujeme personálne služby od príchodu spoločnosti na slovenský pracovný trh (2007)

Doterajšia spolupráca priniesla nástup 216 špecialistov a blue collar pracovných pozícií (do dáta, Sept. 2012) a dočasné pridelenie 142 zamestnancov – špecialistov a blue collar pracovných pozícií (do dáta, Sept. 2012)

Všeobecná Zdravotná Poisťovňa (najväčšia zdravotná poisťovňa, 2300 zamestnancov)

Projekt reštrukturalizácie zahrňujúci procesnú analýzu, vypracovanie osobnostných profilov vybraných zamestnancov (140 zamestnancov), požiadaviek na pracovnú pozíciu a optimalizácie kompetencií, optimalizácia odmeňovacieho systému a systému hodnotení (2011).

Molex Slovakia (elektronický a automobilový priemysel, Kechnec – priemyselný park, Košice)

Prieskum spokojnosti zamestnancov, 2004 (651 zamestnancov)

LEAR Corporation Seating Slovakia ( automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov - Prešov)

Prešov - 2013, 950 zamestnancov

Tento rok naša spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Lear Corporation Seating Slovakia zrealizovala ďalší prieskum spokojnosti zamestnancov . Hlavným cieľom projektu bola snaha lepšie porozumieť zamestnancom spoločnosti a ich potrebám.